بیانیه مدیر اجرایی UN-Habitat میمونه محد شریف روز جهانی اسکان بشر 2020

مه گیری امسال تأثیر هولناکی بر مردم شهرها و جوامع داشته است. روز جهانی شهرهای ۲۰۲۰ فرصت مهمی را برای تأمل در مورد تأثیر بحران کووید-19 فراهم کرده و به ما فرصت می دهد به این بیندیشیم که چگونه می توانیم آینده سکونتگاه های انسانی را تاب آورتر کنیم.

95 درصد کل موارد ابتلاء در مناطق شهری شناسایی و تأیید شده اند و شهرها در مرکز این همه گیری هستند. در حالیکه شاهد لبریز شدن بیمارستان‌ها، از بین رفتن مشاغل از بین رفته، تعطیلی مدارس و محدودیت در رفت و آمد هستیم، اما فرصت این را داریم که وضعیت را بهبود بخشیده و از تجاربمان برای بازسازی بهتر و سبز تر استفاده کنیم.

برخی از فرصت های اصلی در موضوع روز جهانی اسکان بشر امسال برجسته شده اند؛ مسکن برای همه: آینده شهری بهتر.
اکنون با توصیه به ساکنان سراسر جهان که «در خانه بمانید و دستان خود را بشویید»، مسکن به عنوان خط مقدم دفاع در برابر کووید-19 شناخته شده است.
اما این اقدامات ساده برای یک میلیارد و هشتصد ملیون نفری که در شرایط نامناسب سکونتگاه های غیررسمی، خانه های پرجمعیت و مسکن های ناپایدار زندگی میکنند و یا بی خانمانند غیرممکن است.

شهرهای کوچک و بزرگ به سرعت به دنبال ارائه راه حل های اضطراری مسکن و ایجاد سرپناه برای بی خانمانها ، و فضاهای قرنطینه برای به تعویق انداختن تخلیه اجباری مسکن هستند، و ما نباید اجازه دهیم که پس از پایان همه گیری ، این دستاوردها از بین بروند. این اقدامات موقت باید منجر به تغییرات سیاستی بلند مدت شوند، در غیر این صورت ، فقر و نابرابری ها تشدید خواهند شد و میلیون ها نفر به واسطه از دست دادن درآمد پایدار قادر به پرداخت اجاره بها و یا وام مسکن نبوده و با برداشتن ممنوعیت موقت حکم تخلیه، در معرض خطر از دست دادن خانه های خود قرار خواهند گرفت.

در عین حال ، باید بدانیم که تامین مسکن مناسب مسئولیت مشترک دولت های ملی و محلی، جامعه مدنی، شرکتها و مشاغل آزاد و جوامع محلی بوده و همکاری آنها را می طلبد.
برنامه اسکان بشر ملل متحد با راه اندازی کمپین «مسکن برای همه» در پنج هفته، به ترویج پیام «مسکن فقط یک سقف نیست» می پردازد. مسکن مناسب در تأمین سرپناه و محافظت مردم در برابر خطرات ایمنی و بهداشتی امری اساسی است. مسکن مناسب، شرط اساسی برای داشتن زندگی با عزت ، و اساس تعلق خاطر و رفاه ، و کلیدی برای دسترسی به فضاهای عمومی ، فرصت های شغلی ، مراکز درمانی، مدارس و غذاست.

مسکن فراگیر، قابل استطاعت و کافی امر اصلی در تحول شهرها و جوامع ما و تاب آور ساختن آنها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خصوصا هدف یازدهم آن است.
در روز جهانی اسکان بشر، باید برای پاسخگویی به بحران فعلی، به اشتراک گذاشتن راه حل ها و ایجاد شهرهایی برای آیندة همه، با هم متحد شویم. زمان عمل فرا رسیده است.

pic1
pic1

حوزه های کاری