بهبود تاب آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی (بهتاب) – راهنمای آنالیز ، ارزیابی و مقاوم سازی مراکز درمانی

راهنمای آنالیز ، ارزیابی و مقاوم سازی مراکز درمانی  

جلد دوم این راهنما به منظور توسعه رویکرد همه جانبه در ارزیابی عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی موجود در برابر مخاطرات چندگانه، از مجموعه  دستورالعمل های مراکز درمانی تاب آور، ارائه شده است. این راهنما نیز یکی از بخش های دیگر اصلی پروژه بهتاب است که انتظار می رود در کنار جلد اول راهنما در تهیه ی برنامه بلند مدت سرمایه گذاری برای بهبود تاب آوری مراکز درمانی در ایران  مورد استفاده قرار گیرد.

پروژه بهتاب با هدف ارتقاء تاب آوری مراکز بهداشتی و درمانی جدید و موجود و اطمینان از عملکرد دائمی سازه به همراه اجزاء غیر سازه ای که مستعد خطرات و بلایای طبیعی هستند، تعریف شده است. با بهره گیری از  بیش از 20 سال تجربه در زمینه مقاوم سازی ساختمان های موجود در ایران و  همچنین آخرین دستاوردهای دستورالعمل ها و استاندارد های بین المللی پیشرو در طراحی بر مبنای عملکرد، این راهنما توصیه های عملی را در جهت کمک به مدیران، مهندسان، معماران و طراحان عرصه بیمارستان سازی و مقاوم سازی در ایران فراهم می سازد.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری