دوره آموزشی “مالیه زمین برای مدیران شهرداری‌ها”

سازمان آموزشی بین‌المللی انجمن متروپلیس در چارچوب همکاری میان دبیرخانه هبیتات و صندوق جهانی توسعه شهرها دوره آموزشی “مالیه زمین برای مدیران شهرداری‌ها”را در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی با همکاری دفتر منطقه‌ای غرب آسیا در شهر مشهد برگزار خواهد کرد. مخاطبان این دوره آموزشی مدیران شهرداری‌ها از آسیا، اروپا و آفریقا بوده و نمایندگانی از دبیرخانه نایروبی در این رویداد حضور خواهند داشت. محتوای این دوره آموزشی در خصوص زمان، ابزار و مراحل اجرای اقتصاد مبتنی بر زمین در شرایط محلی ایران خواهد بود. برای ثبت نام و اطلاعات بیشر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://isco.mashhad.ir/

pic1
pic1

حوزه های کاری