کنفرانس جهانی شهر‌ها و مهاجرت: بلژیک، آذر 1396


کنفرانس جهانی شهر­ها و مهاجرت از سوی وزارت امور خارجه و تجارت خارجی و توسعه همکاری‌های دولت فدرال بلژیک با همکاری سازمان بین­‌المللی مهاجرت، سازمان شهر­‌های متحد و حکومت­‌های محلی و برنامه اسکان بشر ملل متحد، دسامبر 2017 در بلژیک برگزار خواهد شد.

این کنفرانس قصد دارد پیوندی میان تفکر کنونی حاکم درخصوص مهاجرت بین­‌المللی و بحث توسعه پایدار شهری ایجاد کند. تا از این طریق، مشارکتی در اجرای ابعاد شهری دستورکار توسعه پایدار- از جمله هدف یازدهم که به ساخت شهرها و سکونت‌­گاه‌های انسانیِ فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار تخصیص یافته است- شکل بیابد.

برای دستیابی به این هدف، مهاجران می‌بایست به خدمات پایه دسترسی داشته باشند، رعایت حقوق­شان تضمین شده باشد و حضور و نقش آفرینی آن‌ها در بافت محلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل شده باشد.

کنفرانس جهانی شهر‌­ها و مهاجرت در تاریخ 16-17 دسامبر 2017 مطابق با 25 و 26 آذرماه 1396در شهر مکلین، بلژیک برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://www.citiesandmigration.com/  مراجعه کنید.

pic1
pic1

حوزه های کاری