حضور دفتر هبیتات تهران در جشنواره بین‌المللی فیلم سبز ایران

ششمین دورۀ «جشنواره بین‌المللی فیلم سبز ایران» امسال درحالی برگزار می‌شود که دفتر هبیتات تهران بعنوان یکی ‌از حامیان و شرکت‌کنندگان جشنواره در آن حضور خواهد داشت.

«جشنواره بین‌المللی فیلم سبز ایران» از سال ۱۳۷۷ پایه‌گذاری و تاکنون پنج دوره آن برگزار شده است. ششمین دورۀ این جشنواره با محوریت «اقتصاد سبز» و تمرکز بر «گردشگری پایدار»، «شهر و حمل و نقل پایدار» و «انرژی‌های پاک» نیمۀ دوم شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد. مهم‌ترین اهداف این جشنواره ترویج فرهنگ حفاظت محیط‌زیست و تشویق، تولید، شناسایی و ترویج آثار و فعالیت‌های هنری و فرهنگی ارزشمند، با کیفیت و مؤثر در جهت استقرار این فرهنگ است.
این جشنواره از دورۀ پنجم به شبکۀ جهانی جشنواره‌های سبز بین‌المللی  (Green Film Network)  پیوسته است.

دفتر هبیتات در این دوره از جشنواره، با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی به ارائه کارگاه‌ و سخنرانی‌ می‌پردازد. گردشگری پایدار، انرژی پاک و حمل‌ونقل پایدار با تأکید بر دستورکار جدید شهری از جمله محورهایی هستند که در قالب کارگاهی از سوی دفتر هبیتات ارائه خواهد شد. همچنین کارگاه‌های دیگری نیز در زمینۀ شهرهای سبز و تاب‌آوری شهری از سوی کارشناسان داخلی و مدعو دفتر هبیتات برگزار خواهد شد.

جزئیات بیشتر از حضور دفتر تهرانِ برنامه اسکان بشر ملل متحد در این جشنواره متعاقباً از راه‌های ارتباطی این دفتر به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری