برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران

دفتر هبیتات در ایران در سال 1388 با تمرکز بر موضوع کاهش آثار خطرات و بلایای طبیعی و بر اساس موافقت‌نامه‌ای بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید. از ابتدای سال جاری فعالیت‌های دفتر به سمتی فراتر از حوزه کاهش آثار خطرات بلایای طبیعی هدایت شده و پرداختن به همه حوزه‌های کاری و برنامه‌های هبیتات در جهت پاسخگویی مناسب به مشکلات و چالش‌های اسکان بشر و توسعه شهری پایدار، در دستور کار قرار گرفت. دفتر هبیتات در ایران در سال 1394 حوزه “فراگیری اجتماعی” را به حوزه‌های هفت‌گانه خود افزود و در صدد است در سال جدید میلادی برنامه‌ای با عنوان “حمل‌و‌نقل الکتریکی” را تدارک ببیند.

کمیته ملی اسکان بشر
دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر به عنوان مرجع ملی برنامه اسکان بشر ملل متحد در جمهوری اسلامی منصوب شده و پیگیری اجرای موثر دستور کار اسکان بشر در سطح ملی و در قالب سیاست‌های مسکن، سرپناه و توسعه پایدار شهری را برعهده دارد. مسئولیت نظارت و هدایت این مرجع ملی را وزارت راه‌وشهرسازی عهده‌دار است و دبیر کمیته ملی اسکان بشر، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن است. وظایف اصلی این کمیته شامل اشاعه دستور کار اسکان بشر، تدوین گزارش‌های ملی و انجام هماهنگی‌های بین‌دستگاهی در بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی است.

در حال حاضر دفتر هبیتات در تهران و کمیتۀ ملی اسکان بشر تدوین برنامۀ همکاری مناسبی که مطابق با اولویت‌های دولت در حیطۀ اسکان بشر و توسعۀ شهری باشد را در دست دارند. توجه خاص به سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش مسکن، برنامه‌ریزی شهری، گسترش همکاری‌های فنی دوجانبه و توجه خاص به خطرات زلزله از مهمترین برنامه‌های این دفتر هستند.

pic1
pic1

حوزه های کاری

kahesh
faragiri
ghanon-gozari-shahri
khadamat
eghtesad
tavanmandsazi
barnamerizi
maskan