ارائه ها

مطالب ارائه شده در نشست تخصصی تامین مالی مسکن، تکنولوژی ساخت و راه پیش رو -2016

مطالب ارائه شده در نشست کارگروه منطقه‌ای بهسازی مناطق نا‌بسامان شهری آسیا – اقیانوسیه 2015

(City Wide SlumUpgrading Towards the implementation of the SDG 11.1)

  • فایل ارائه دکتر پویا علاءالدینی

(National Strategy Document on Revitalizing, Upgrading, renovating and Enabling Deteriorated and Underutilized Urban Fabrics)

 

مطالب ارائه شده توسط آقای دنیل بیو(مشاور ارشد هبیتات)در ایران

 

مطالب ارائه شده در روز جهانی اسکان بشر 2015

گزارش نشست‌های شهرهای جدید-قطب علمی شهرسازی و توسعه پایدار دانشگاه تهران

 

pic1
pic1

حوزه های کاری