آرمان‌های توسعه پایدار

در سپتامبر سال 2015 میلادی سران دولت­ها با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به سوی توسعه پایدار توافق کردند. این دستورکار که حاوی 17 آرمان و 169 هدف است اهداف عمیاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستیِ توسعه پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 2030 تحقق یابند. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک با عنوان “برای مردم، زمین و شکوفایی” تدوین کرده ­اند که باید توسط همه کشورها و بهره ­وران اجرایی شود.

farsis

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فارسی)

englishs

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان انگلیسی)

sdg fr a4s

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فرانسه)

خلاصه راهنمای آرمان‌های توسعه‌پایدار

این راهنما تلاش‌ اولیه‌ای در جهت دستيابي به آرمان های توسعه پايدار در شهرها و كشورهاست.  راهنماي مذكور قدم‌های اولیه برای تحقق اهداف توسعه‌ شهری را مطرح نموده و به مسائل مالی، بودجه­ ای و خدمات رسانی نمي ­پردازد. علاوه بر اين در تلاش است تا با ارائه‌ راهبردها، از بحث‌های آکادمیک و دست اندرکاران این حوزه در کشورهای مختلف حمايت نمايد.

آرمان­ هاي توسعه پايدار شامل مجموعه منسجمی است كه وظايف كشورها را تا سال 2030  تعيين كرده و با استفاده از تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه راهبردهايي برای حل مشکلات کره‌ زمین در زمینه‌ فقر، آب  سالم، محیط زیست، عدالت، انرژی و آموزش مي‌­پردازد. در توضيح بيشتر اهداف توسعه هزاره مي­توان گفت كه اين مجموعه شامل بسته‌ای خلاصه شده از اهداف و راهبردها برای حل مشکلات مذكور بود که مرکز توجه آن فقیرترین افراد کره‌ زمین بوده و در تحقق اهداف خود نسبتا موفق عمل کرده است.

گردهمایی نیویورک در سپتامبر سال 2015 ميلادي با مطرح كردن 17 آرمان توسعه پایدار در جهت پایان دادن به فقر، مقابله با نابرابری ها و تغییرات اقلیمی گام برداشته و اقداماتی را معرفي مي­نمايد که به پایدار کردن جهان، فراهم آوردن رفاه و امنیت برای نسل های آتی می‌انجامد.

pr a3s

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فارسی)

en a3s

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان انگلیسی)

fr a3s

آرمان‌های توسعه پایدار(به زبان فرانسه)

توسعه‌ پایدار

آرمان­ هاي توسعه پايدار تلاشی چند جانبه در جهت سوق دادن کره زمین به سمت پایداری و تاب­ آوری است. عبارت توسعه پایدار در سال 1987 در کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیست، توسط نخست وزیر وقت نروژ که رئیس کمیسیون محیط زیست در سازمان ملل بود، استفاده شد. وی تعریفی از توسعه‌ پایدار ارائه داد که تا 25 سال  بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت.

توسعه پايدار توسعه‌اي است که بدون صدمه زدن به نسل‌های آینده نیازهای جامعه‌ خود را برآورده می‌کند. توسعه‌ پایدار بايد در طول زمان راهکارهای جامعي در  ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطي را مطرح نمايد.

برای رسیدن به اهداف توسعه‌ پایدار نيازمند برنامه‌ مشخصی هستيم و با رهبری دولت‌ها و دخالت مستقیم بنگاه‌های تجاری، دانشگاه ها و جامعه‌ مدنی مي­توان به تحقق آن ياري رساند. این برنامه نحوه توسعه‌ شهری در 15 سال  آینده را مطرح نموده كه خود موجب آینده‌نگری در بخش‌های مختلف  مي­ شود.

توسعه پایدار فرصت های جدیدی از قبيل توسعه فراگیر، توسعه جهانی، توسعه یکپارچه، توسعه محلی و توسعه فناوری فراهم مي­ آورد.

آماده سازی برای اجرای اهداف توسعه‌ پایدار

شبکه راه حل­هاي توسعه پایدار  (SDSN)معیارها و شاخص هایی با جزئیات برای ارزیابی عملکرد شهرها و کشورها ارائه می کند. در واقع SDSN از اهداف توسعه پايدار حمایت کرده، شبکه­ ای برای حل مشکلات در کوتاه مدت و بلند مدت ارائه داده و به  آموزش اهداف مي­ پردازد.

در سال 2012 دبیر کل سازمان ملل بان کی مون شبکه راه ­حل­هاي توسعه پایدار را راه اندازی کرد. ایشان سعی داشتند که علاوه بر راهبردهاي تئوریک، اقدامات عملی برای دستيابي به توسعه‌ پایدار ارائه کرده و اقدامات لازم  را براي حمایت از آن در سطوح ملی و بین المللی انجام دهند. هدف اصلی آرمان­ هاي توسعه پايدار در مرحله اول آگاهي سازي و در نهایت جلب همکاری سازمان های مختلف همچون اتحادیه‌ اروپا و سازمان های جهانی دیگر است.

ابزار مورد نیاز برای طراحی راهبردهای آرمان­هاي توسعه‌ پایدار

آرمان­ هاي توسعه پايدار سعی در به وجود آوردن برنامه کامل و دقیق 15 ساله دارد. اين آرمان­ ها آینده‌ ایده‌آل را به تصویر کشیده و با نگاهی به آینده سعی در مطرح كردن راهبردهايي برای تحقق یافتن این ایده آل ها تا سال 2030 میلادی دارد. به طور کلی همان طور که اشاره شد، حل خلاقانه مشکلات و  مباحثات عمیق میان ذي­نفعان و دست اندرکاران در سطوح ملی و بین المللی ضرورتی است كه بايد تا سال 2030 میلادی محقق شود. دولت­ ها و کشورها باید از سرمایه گذاران و منابع خصوصی یا ملی در جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه پایدار حمایت کنند.

شش حوزه اصلی برای دستيابي به به اهداف عبارتند از: سلامت، تحصیل، محافظت اجتماعی، امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، زیرساخت ها ( دسترسی به انرژی و زیر ساخت های انرژی با کربن پایین، آب و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات راه دور) و خدمات مرتبط با زیست بوم و تنوع زیستی.

عامل دیگری که نیاز به سرمایه گذاری کمی دارد، جمع آوری اطلاعات و پردازش آن است. سازمان­ هاي مرتبط نقش مهمي در به ­دست آوردن آمار و اطلاعات دقیق دارند، زیرا تصمیمات قانون گذاران برمبنای اطلاعات بوده و معتبر بودن این اطلاعات منجر به تصمیم گیری درست می شود.

نتیجه

این مجموعه راهنما با ارائه‌ راهبردهاي عملی سعی در اجرایی کردن آرمان های توسعه‌ پایدار دارد. همان طور که تاکید شد ارائه راه حل های جدید، مباحثه و ارتباط تنگاتنگ میان سازمان های مرتبط در سطوح محلی، ملی و بین المللی لازمه‌ تحقق یافتن اهداف توسعه‌ پایدار تا سال 2030 میلادی است. این راهنما تنها به اقدامات اولیه تاکید کرده و هیچ گونه راهبردي در رابطه با  بودجه، اقتصاد و خدمات رسانی ندارد. شبکه راه ­­حل­ هاي توسعه پایدار عامل محرکی برای آغاز اين فعاليت­ هادر شهرها و کشورهای مختلف است.

شما می‌توانید راهنمای کامل آرمان‌های توسعه پایدار را از اینجا دانلود کنید.

pic1
pic1

حوزه های کاری