حضور نمایندگان سازمان ملل متحد در ایران، در دهمین دوره مجمع جهانی شهری

دیروز، دراولین روز از دهمین دوره مجمع جهانی شهری درابوظبی، خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و مهمت امین آکدوگان، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران،  با دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران دیدار کردند و درقالب نشستی درباره چالش های امروزه ی کلان شهر تهران به بحث و گفتگو پرداختند. 

این مجمع با سازماندهی برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار می شود و فرصتی برای تبادل نظر و تجربیات در مورد چالش های شهری به شمار می آید. این مجمع همچنین از جمله گسترده ترین رویدادهای بین المللی است.

 در این دوره از اجلاس بیش از ۲۵ هزار بازدید کننده بین المللی، از جمله کارشناسان و مدیران محلی و منطقه ای شرکت می کنند.

pic1
pic1

حوزه های کاری