حضور و مشارکت کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دهمین اجلاس مجمع جهانی شهری

در پی برگزاری دهمین اجلاس مجمع جهانی شهری در ابوظبی، مرکزمطالعات و برنامه ریزی شهرتهران با 10 اثر پذیرفته شده از15 اثر ارسالی درقالب پنلی اختصاصی در رویدادهای جانبی این اجلاس شرکت خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آثار ثبت شده این مرکز به آدرس http://rpc.tehran.ir مراجعه فرمایید.

pic1
pic1

حوزه های کاری