اولین نشست کمیته تخصصی بسته حمایت های فنی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

 

نمایندگان سازمان ملل متحد و وزارتخانه های مربوطه در ایران،در تاریخ 7 بهمن 1398، در خصوص بسته حمایت های فنی سازمان ملل متحد به هدف کاهش تاثیرات منفی اقدامات یکجانبه بر آسیب پذیرترین قشر ایران با یکدیگر ملاقات کرد. این نشست به میزبانی وزرات امور خارجه در ایران برگزار گردید و طی آن گفتگوهای موثری در خصوص به حداکثر رساندن تاثیرات برنامه ها و اولیت های دولت ایران و سازمان ملل متحد در سال 2020 صورت گرفت. نمایندگان دفتر هبیتات تهران نیز در این نشست حضور پیدا کردند.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری