گزارش وضعیت شهرهای آسیا و اقیانوسیه، سال 2015

گزارش وضعیت شهرهای آسیا و اقیانوسیه در سال 2015 به بررسی کلانشهرهای آسیا و اقیانوسیه پرداخته که در این بین توجه ویژه‌ای به کلانشهر تهران شده است. این گزارش از اینجا در دسترس عموم قرار دارد.

pic1
pic1

حوزه های کاری