دوازدهمین دوره جایزه بین المللی برترین عملکردها در دبی

پروژه های اجرایی برای شرکت در این مسابقه در پنج گروه با موضوعات زیر امکان پذیر است:

  1. بازسازی شهری و اماکن عمومی
  2. ساختمان های پایدار ، مبتکرانه و هوشمند
  3. پرداختن به تغییرات آب و هوا و کاهش آلودگی
  4. برنامه ریزی و مدیریت زیر ساخت های شهری
  5. حفظ سیستم های غذایی شهری

برنده هر گروه جایزه نقدی دویست هزار دلاری را در نمایشگاه نوامبر 2020  دبی دریافت می کند.

شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

آخرین فرصت درخواست یازدهم اردیبهشت ماه 1399

پ

pic1
pic1

حوزه های کاری