برگزاری نخستین کارگاه طرح شهرنشینی و سازگاری با تغییر اقلیم در منطقه دریای خزر

در تاریخ 25 دی ماه 1398، نخستین جلسه کارگاه مشورتی در خصوص طرح شهرنشینی و سازگاری با تغییر اقلیم در منطقه دریای خزر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ریاست دکتر شکرچی زاده ریاست این مرکز برگزار شد.

در این کارگاه، جمعی از نمایندگان دستگاه های مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نقشه برداری، سازمان زمین شناسی، سازمان هواشناسی و دیگر دستگاه ها در خصوص اهداف دستاورد ها و نقش و جایگاه دست اندرکاران و بهره وران این طرح به بحث و گفتگو پرداختند.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری