امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر هبیتات تهران

در تاریخ 3 دی ماه سال 1398 یادداشت تفاهمی بین محمد حسن طالبیان، معاونت وزارت میراث فرهنگی و مهمت امین اکدوگان، سرپرست دفتر اسکان بشر ملل متحد به منظور همکاری در زمینه های ذیل امضا شد. ارزیابی و مقاوم‏سازی آثار تاریخی و فرهنگی در برابر مخاطرات چندگانه، به ویژه زمین‏ لرزه و سیل؛

  • ارزیابی و بهره ‏گیری از فناوری‏های نوین و سازگار با محیط زیست در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی؛
  • طراحی شهری پایدار و حساس به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت؛
  • بهسازی بافت‏های تاریخی و آسیب دیده شهری و روستایی با مشارکت مردمی؛
  • مشارکت و تبادل تجربیات در زمینه احیا و استفاده مجدد از بناهای تاریخی.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری