فرصت شغلی – مشاور تدوین برنامه ملی بازیابی، بازسازی و بازتوانی پس از سانحه

فرصت شغلی – مشاور تدوین برنامه ملی بازیابی، بازسازی و بازتوانی پس از سانحه – پروژه بازتاب

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور تدوین برنامه ملی بازیابی، بازسازی و بازتوانی پس از سانحه  نیاز دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 3 دیماه 1398 است.)

pic1
pic1

حوزه های کاری