برگزاری نشست نقد پژوهش های شهری: «سیاست ملی شهری ایران، مرحله اول: معرفی فاز شناخت برنامه»

نشست چهل و سوم از سلسله نشست­های نقد پژوهش­های شهری با همکاری جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، جامعه مهندسان شهرساز و دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد، در تاریخ سه ­شنبه ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ در ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد. در این نشست ابتدا دکتر نوید سعیدی رضوانی دبیر نشست به ارائه مقدمه‌ای در خصوص سابقه برگزاری این سلسله نشست‌ها پرداختند و خانم دکتر گیتی اعتماد، مشاور تهیه فاز اول شناخت برنامه گزارش را معرفی کردند.

 

در ادامه نشست هر یک از اعضای پنل مطالب تکمیلی و نظرات خود را ارائه کردند. دکتر غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، به رابطه حلقه مفقوده در سیاست­گذاری شهری و اهمیت تدوین سند سیاست ملی شهری بر اساس نیازهای موجود اشاره نمودند. پس از آن، دکتر سارا حبیبی کارشناس ارشد و مدیر پروژه سیاست ملی شهری در دفتر هبیتات به ارائه سابقه برنامه، فازهای اصلی و نحوه ادامه پروژه در ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی پرداخته و به اهمیت همکاری نزدیک میان ذینفعان مختلف در تدوین سند سیاست ملی شهری تاکید کردند. این نشست با سخنان دکتر رضا احمدیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نیاز به شناسایی چالش‌ها، آسیب‌شناسی و اهمیت توسعه فضایی ادامه یافت و دکتر ناصر عظیمی عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به نکاتی در خصوص گزارش فاز شناخت اشاره کردند. این نشست با پرسش و پاسخ و جمع ­بندی نهایی اعضای پنل پایان یافت.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری