برگزاری نشست تخصصی با حضور آقای دکتر علی عبدالرئوف معاون انجمن بین­ المللی طراحان شهری و منطقه ای (ISOCARP)، نمایندگان امور بین­ الملل شهرداری تهران و اساتید دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه

در حاشیه روز جهانی شهرها و جایزه جهانی خشت طلایی با همکاری شهرداری تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد، نشستی تخصصی در محل دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با حضورآقای دکتر علی عبدالرئوف معاون انجمن بین­ المللی طراحان شهری و منطقه ای (ISOCARP) ، نمایندگان امور بین­ الملل شهرداری تهران و استادان این دانشکده برگزار شد. در این نشست آقای دکتر علی عبدالرئوف درباره آینده شهرسازی در خلیج فارس در دوران اقتصاد بدون نفت، ایجاد فضاهای شهری در دوحه قطر و آخرین پروژه­ های معماری و شهرسازی این کشور سخن گفت.

در بخش پایانی این نشست استادان و دانشجویان حاضر، درباره تجارب ایران در این زمینه و موارد ارائه شده به بحث و گفتگو پرداختند.

 

pic1
pic1

حوزه های کاری