فرصت شغلی – مشاور تدوین راهنمای زیرساخت ایمن

فرصت شغلی – مشاور تدوین راهنمای زیرساخت ایمن – پروژه “بازتوانی اجتماعی بشردوستانه و حمایت از جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه(بازتاب)”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور تدوین راهنمای زیرساخت ایمن نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 15 آبان 1398 است)

pic1
pic1

حوزه های کاری