فرصت شغلی – مشاور پهنه بندی مخاطرات و سامانه اطلاعات جغرافیایی

فرصت شغلی – مشاور پهنه بندی مخاطرات و سامانه اطلاعات جغرافیایی – پروژه “بازتوانی اجتماعی بشردوستانه و حمایت از جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه(بازتاب)”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور پهنه بندی مخاطرات و سامانه اطلاعات جغرافیایی نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 12 آبان 1398 است)

pic1
pic1

حوزه های کاری