نخستین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی برگزار شد

نخستین کنفرانس بین‏المللی بهبود تاب‏آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی در هفتم و هشتم مهرماه برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس گرد آوردن دست‏اندرکاران‏ بخشهای دولتی و خصوصی، دانشگاهیان، پژوهشگران، و کارشناسان در زمینۀ ساخت بناهای درمانی و عمومی بود. شرکت کنندگان در کنفرانس در بیانیۀ نهایی آن خواستار آغاز فرایندی دراز مدت برای مقاوم سازی بیمارستانها و مراکز حیاتی و همچنین طرح و ساخت مراکز تاب‏آور جدید الاحداث شدند. این کنفرانس با استقبال گسترده دستگاه های اجرایی دولتی پیمانکاران و شرکت‏های مشاور خصوصی، انجمن‏های حرفه ‏ایی، دانشگاهیان، و همچنین حرفه‏ مندان روبه رو شد و فرصتی را برای بحث دربارۀ آموخته ها، تجارب پیشین، و همچنین آخرین مفاهیم و پیشرفت‏ های فناوری و نوآوری ‏ها در زمینۀ بهبود تاب آوری ساختمان‏ های حیاتی، شریان‏ها و زیر ساخت‏ های حیاتی پدید آورد.

جهت دسترسی به بیانیه نهایی کنفرانس اینجا کلیک کنید.

pic1
pic1

حوزه های کاری