برگزاری نشست خبری نخستین کنفرانس بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز حیاتی

در نشست خبری که در روز سه‏ شنبه 26 شهریورماه 1398 با حضور رئیس، معاونین و کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، کارشناس ظرفیت سازی و آموزش دفتر برنامه اسکان بشر در تهران با اشاره به اینکه از یک سال پیش طرحی با عنوان بهبود تاب آوری بیمارستان‏ها (بهتاب) توسط این برنامه و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دست اجرا است، گفت: ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی یکی از بخش‏های مهم این طرح است. در همین راستا همایشی بین‏ المللی در مهرماه سال جاری درخصوص بهبود تاب آوری بیمارستان‏ها برگزار خواهد شد.

احسان اثنی عشری با بیان اینکه تاب آوری بیمارستان تنها به معنای عدم ریزش سازه‏ ها نیست، افزود: موضوع مدیریت بحران و خدمات به مجروحان بعد از حادثه و اتصال شبکه های درمانی و ویژگی‏های بافت شهری از دیگر بخش های تاب آوری در بیمارستان است.

او با اشاره به برگزاری همایشی در این زمینه در 7 و 8 مهرماه با رویکرد پژوهشی و ترویجی، تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی‏های نوین در مقاوم سازی بیمارستان ها از دیگر بخش های است که در کنفرانس مطرح می شود. وی ضمن تقدیر از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این نکته تأکید ورزید که در شرایطی که بسیاری از بیمارستان‏های کشور آسیب‏ پذیرند، برای عملکرد بی‏ وقفه بیمارستان‏ها در هنگام بروز سوانح نه تنها باید به مقاوم‏ ســازی جنبه ‏های سازه‏ای و اجزای غیرسازه‏ ای توجه شود، بلکه باید به موضوع تاب‌آوری کلی بیمارستان اهمیت ویژه‌ای داده شود.

وبگاه این همایش بین المللی حاوی اطلاعات بیشتری در این خصوص است.

http://www.irhcf.ir/en/

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری