فرصت شغلی – دستیار پروژه

فرصت شغلی – دستیار پروژه “حمایت بشردوستانه و احیای جامعه آسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه”

دفتر هبیتات تهران به یک نفر دستیار پروژه نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 17 شهریور 1398 است)

pic1
pic1

حوزه های کاری