برگزاری دوره آموزشی «تحلیل سازه بر مبنای عملکرد»

دوره‏ های آموزشی «تحلیل سازه بر مبنای عملکرد» توسط بخش ظرفیت‏سازی برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) در تهران با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد. در این دوره آموزشی دو روزه بالغ بر سی نفر از مهندسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاتر فنی دانشگاه ‏های علوم پزشکی سراسر کشور شرکت کردند. برگزاری این دوره ها تا مهرماه 1398 ادامه خواهد یافت. این دوره‏ ها در قالب طرح بهبود تاب‏آوری بیمارستان‏ها (بهتاب) برگزار می‏شوند که به صورت مشترک با وزارت بهداشت در دست انجام است.

z

pic1
pic1

حوزه های کاری