برگزاری کارگاه «ارزیابی سریع چشمی مراکز درمانی» توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران

 

 

تهران 4 تیر 1397 (برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران) –کارگاه آموزشی «ارزیابی سریع چشمی مراکز درمانی» توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد در تاریخ 3 تیر ماه 1398 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد. در این دوره 20 نفر از کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت کردند. این کارگاه آموزشی بخشی از فعالیت‌های ظرفیت‌سازی و آموزشی پروژه بهتاب است که با حمایت دولت ژاپن و هدف «ارزیابی و بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها در برابر سوانح چندگانه» اجرا می‌شود. این کارگاه شامل دو بخش نظری و عملی بود که در بخش عملی، شرکت‌کنندگان بیمارستان امیراعلم تهران را با استفاده از نرم‌افزار رایانک پروژه بهتاب ارزیابی کردند.

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری