گزارش نهایی اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد تهیه شده توسط موسسه بین المللی توسعه پایدار (IISD)

 

 

اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد از تاریخ 6 تا 10 خرداد ماه سال 1398 در شهرنایروبی، کنیا با موضوع کلی «نوآوری برای کیفیت زندگی بهتر در شهرها و جوامع محلی »  و با  موضوع فرعی «اجرای سریع‌تر دستور کار جدید شهری و آرمان‌های توسعه پایدار» برگزار شد.

مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد پس از تصویب در مجمع عمومی در تاریخ 20 دسامبر 2018،  در راستای تقویت برنامه اسکان بشر متحد جایگزین  شورای حکام شد. مجمع برنامه اسکان بشر ملل متحد، بلند پایه‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای خواهد بود که بر اسکان بشر و شهرنشینی پایدار تمرکز خواهد داشت.

در روز جمعه 10 خرداد ماه 1398، اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد (UNHA 1)، مذاکرات خود را با تصویب یک بیانیه وزیران، پنج قطعنامه و یک تصمیم برای ترویج شهر سازی پایدار به پایان رساند.

این قطعنامه‌ها در زمینه‌های زیر تصویب شدند:

  • برنامه راهبردی برای دوره 2020 تا 2023؛
  • دستورالعمل های سازمان ملل متحد برای سکونتگاه‌های انسانی و شهرهای امن تر ؛
  • بهبود ظرفیت سازی برای اجرای دستورکار جدید شهری (NUA) و شهرنشینی پایدار؛
  • افزایش پیوندهای شهری و روستایی در سکونتگاه‌های انسانی و شهرنشینی پایدار.

بخش دیگری از تصمیم‌های اتخاذ شده در این مجمع، در زمینه تحول ساختار مدیریتی برنامه اسکان بشر ملل متحد بود، در بیانیه وزیران، تعهد کشورها برای اجرای سریع‌تر دستور کار جدید شهری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از جمله شهرنشینی پایدار آشکارا بیان شده است.

در جلسه اختتامیه، نمایندگان کشورها پیش نویس گزارش و پیش نویس شرح مذاکرات اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد و همچنین گزارش اولین جلسه هیئت اجرایی را تصویب کردند.

خانم میمونا محد شریف، دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد در سخنرانی اختتامیه در این مجمع اعلام کرد که « برنامه اسکان بشر ملل متحد بازگشته است» و نمایندگان مجمع را برای انجام کاملو موفقیت آمیز وظایف خود ستود و خاطرنشان کرد 21 کشور مبلغ 152 میلیون دلار برای حمایت از اجرای دستور کار جدید شهری اختصاص دادند.

برای دانلود گزارش نهایی اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد که توسط موسسه بین المللی توسعه پایدار (IISD)  تهیه شده اینجا کلیک کنید. 

 

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری