عقد تفاهم‌نامه همکاری علمی بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 

روز یکشنبه مورخ 12خرداد 1398،  تفاهم‌نامه همکاری علمی بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منعقد شد. در این نشست که با حضور آقا دکتر شکرچی‌زاده، ریاست محترم مرکز و آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر هبیتات تهران برگزار شد، دو طرف اظهار امیدواری کردند که این همکاری به غنای علمی پروژه بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب) در ایران کمک نماید و زمینه ساز همکاری‌های بیشتر بین دو دستگاه در آینده شود.

 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب این تفاهم‌نامه، برگزاری دوره‌های آموزشی، جلسات کمیته‌های فنی پروژه بهتاب و نخستین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و سازه‌های حیاتی را با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد به انجام خواهد رساند. پروژه بهتاب با حمایت مالی دولت ژاپن و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف رسیدن به مراکز درمانی تاب آور در دفتر هبیتات تهران در دست انجام است.

pic1
pic1

حوزه های کاری