فرصت شغلی – مشاور ملی در زمینه تهیه راهنما و استاندارد

 

فرصت شغلی – مشاور ملی در زمینه تهیه راهنما و استاندارد

دفتر هبیتات تهران به یک نفر مشاور ملی باسابقه در زمینه تهیه راهنمای طراحی بیمارستان های تاب آور نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت 15 خرداد 1398 است)

pic1
pic1

حوزه های کاری