گزارش اکتبر شهری 2018

در سال 2018 شاهد اکتبر شهری موفقیت آمیزی با مشارکت 60 کشور در برگزاری روز جهانی اسکان بشر در 1 اکتبر و روز جهانی شهرها در 31 اکتبر در سراسر جهان بوده‌ایم. گزارش اکتبر شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد فعالیت‌های انجام شده توسط دفاتر برنامه اسکان بشر ملل متحد ، آژانس‌های سازمان ملل متحد، همکاران، جوامع و مقامات ملی و محلی در سراسر جهان را به اشتراک می‌گذارد.

برای مطالعه فعالیت‌ها و رویدادهای اکتبر شهری انجام شده توسط دفتر هبیتات تهران با همکاران این دفتر در جمهوری اسلامی ایران، فایل گزارش را از لینک زیر دانلود نمایید.

 

گزارش اکتبر شهری

pic1
pic1

حوزه های کاری