فرصت شغلی – دستیار امور اداری

 

فرصت شغلی – دستیار امور اداری

دفتر هبیتات تهران یک نفر دستیار امور اداری به مدت 6 ماه می‌پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت می‌توانید اینجا را ببینید. فرم درخواست و سایر مدارک خود را به آدرس ایمیل دفتر هبیتات تهران

unhabitat-tehran@un.org ارسال کنید.

(آخرین مهلت ارسال درخواست برای این فرصت کارورزی 20اردیبهشت 1398 است.)

pic1
pic1

حوزه های کاری