افراد جابه‌جا شده در داخل کشور پاکستان|Pakistan IDPs

افراد جابه‌جا شده در داخل کشور پاکستان

برای دانلود فایل pdf، روی تصویر کتاب کلیک نمایید.

 

Pakistan IDPs

To download the PDF file, click on the cover image.

 

 

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری