روزجهانی هبیتات

عکس صفحه خود رویداد

 

5 اکتبر 2015، روز جهانی هبیتات، فضاهای عمومی برای همه

سازمان ملل متحد دوشنبه اول ماه اکتبر هر سال را بعنوان روز جهانی هبیتات تعیین کرده است. هدف روز جهانی هبیتات انعکاس وضعیت شهرها و حق اساسی همگان برای داشتن سرپناه کافی می­ باشد. روز جهانی هبیتات همچنین قصد دارد تا به تمام دنیا یادآوری کند که همه ما توانایی و مسئولیتی در برابر ایجاد آینده شهرهایمان داریم. امسال، سازمان ملل متحد موضوع “فضاهای عمومی برای همه” را به­ منظور برجسته کردن اهمیت خیابان­ها و فضاهای عمومی شهرها، انتخاب کرده است.

با وجود اینکه خیابان­ها و فضاهای عمومی اغلب نادیده گرفته شده و یا کم ارزش جلوه داده شده­ اند، اما بطور روزافزونی بعنوان ستون فقرات شهر در نظر گرفته می ­شوند.

فضاهای عمومی فضاهایی هستند قابل دسترس و لذت­ بخش برای همه که در اشکال فضایی مختلف شامل، پارک­ ها، خیابان­ ها، پیاده ­راه­ ها، فروشگاه­ ها و زمین­ های بازی وجود دارند.

فضاهای عمومی مناسب انسجام اجتماعات محلی را افزایش می ­دهند و باعث افزایش سلامت، شادی و رفاه همه شهروندان بعلاوه تقویت سرمایه­گذاری، توسعه اقتصادی و پایداری زیست­ محیطی می­ گردد.

فضاهای عمومی و خیابان­ هایی که بطور صحیح طراحی و مدیریت شده ­اند یک مزیت کلیدی برای اقتصاد و زیست­ پذیری شهر محسوب می­ شوند:

 • ارزش ملک را افزایش می ­دهند؛
 • فعالیت خرده فروشی­ها را چندین برابر می­ کنند؛
 • ایمنی را افزایش می­ دهند؛
 • انسجام و برابری اجتماعی را تقویت می­ کنند؛
 • سلامت و رفاه اجتماعی را بهبود می­ بخشند؛
 • شهرها را جذاب­ تر می­ کنند؛
 • باعث ایجاد حمل­ ونقل کارآمد می­ شوند.

در سال 2010، نهاد ملل متحد برای زنان (UN Women) و برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) و 50 همکار محلی و جهانی “ایده جهانی شهرهای ایمن” را بعنوان راهکاری در مقابل خشونت علیه زنان و دیگر اشکال خشونت­ های جنسی علیه زنان و دختران راه ­اندازی کردند.

در سال 2011، برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات) قطعنامه ­ای را برای توسعه شهری پایدار از طریق دسترسی به فضاهای عمومی شهری باکیفیت تصویب کرد.

“اهداف توسعه پایدار” پیشنهاد شده فضاهای عمومی را در بخشی مهم برجسته کرده است. “اهداف توسعه پایدار پیشنهاد شده، (بند 7 از هدف 11: تا سال 2030، فراهم کردن دسترسی به فضاهای عمومی و سبز ایمن، همه ­شمول و قابل دسترس در سطح جهانی، بویژه برای زنان، کودکان، سالمندان و افراد معلول). “

در این خصوص هبیتات همراه با شرکاء اصلی روز جهانی شهر در سال 2015 و نهاد ملل متحد برای زنان (UN Women) از طریق جنبش مردان به نفع زنان (HeforShe) مفتخر است تا این موضوع را در طول اکتبر شهری 2015 برگزار کند.

اهداف روز جهانی اسکان بشر 2015

 • افزایش آگاهی در خصوص نیاز به خیابان­ها و فضاهای عمومی که به خوبی طراحی و مدیریت شده ­اند.
 • ایجاد فرایندها و ابزارهایی برای ترویج فضاهای شهری مساعد و ایمن برای زنان، کودکان، سالمندان و افراد معلول.
 • ارتقاء انسجام و امنیت اجتماعات محلی برای تمامی شهروندان از طریق برگزاری فعالیت و رویدادها در فضاهای عمومی و خیابان­ ها.
 • ایجاد فضای گفتگو دربارة خط­ مشی ­های طیف گسترده­ ای از مسائل مرتبط با یکپارچه کردن فضاهای عمومی و خیابان ­ها در برنامه ­ریزی شهری.
 • شناسایی چارچوب خط ­مشی ­ها و موضوعات ظرفیت ­سازی در سیستم سازمان ملل و به ­طور اخص در برنامه اسکان بشر ملل متحد، که می­تواند کمک­ های قابل توجهی را عرضه کند.
 • شناسایی ذینفعان کلیدی در مسائل شهری و درگیر کردن جدی آن­ها در مباحثی که راه ­حل­های توسعه پایدار را پیشنهاد می­ کنند، به خصوص در مورد موضوع فضاهای شهری و خیابان­ ها.
 • کمک به اجرای اهداف توسعه پایدار پیشنهاد شده، بطور خاص بند 7 هدف 11، و برای پیشنهاد به کنفرانس هبیتات 3.
pic1
pic1

حوزه های کاری