لینک‌های مهم «اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد»

علاقه‌مندان به شرکت در «اولین مجمع اسکان بشر ملل متحد» در شهر نایروبی کنیا  توجه نمایید که برای ثبت‌نام آنلاین و دریافت فرم ثبت‌نام در این مجمع، نمایشگاه و برنامه‌های جانبی به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.  این مجمع به عنوان مرجع عالی تصمیم ساز  اسکان و شهرسازی به شمار آمده و انتظار می‌رود بیش از 2000 نماینده از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و دیگر همکاران برنامه اسکان بشر ملل متحد را جذب نماید. این مجمع با موضوع «نوآوری برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها و جوامع» و زیر موضوع «اجرای سریع دستورکار جدید شهری برای دستیابی به آرمان‌های توسعه پایدار» از تاریخ 6 تا 10 خرداد ماه سال 1398 برگزار خواهد شد.

 

در همین ارتباط، هبیتات از دولت‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های مدنی، آژانس‌های سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌­المللی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر ذینفعان دعوت می کند تا طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه خود را در این مجمع ارائه دهند تا به بررسی چگونگی تجدید وضعیت آینده شهرها و جوامع پرداخته شود.

 

اطلاعات کلی برای شرکت‌کنندگان:

https://unhabitat.org/habitatassembly/

 

ثبت‌نام آنلاین برای شرکت در این مجمع:

https://unhabitat.org/habitatassembly-registration/

مستندات مجمع اسکان بشر ملل متحد و هیئت اجرایی:

 

https://unhabitat.org/habitatassembly-pre-session-documents

 

نمایشگاه راه‌حلهای شهری در مجمع اسکان بشر ملل متحد (آخرین فرصت ثبت‌نام 30 فروردین ماه 1398):

 

https://unhabitat.org/habitatassembly-exhibitions/

برنامه‌های جانبی (آخرین فرصت ثبت‌نام 19 فروردین ماه 1398):

https://unhabitat.org/habitatassembly-side-events/

جهت هرگونه پرسش در خصوص نمایشگاه و اطلاعات بیشتر،  از طریق آدرس ایمیل زیر با مجمع اسکان بشر ملل متحد تماس بگیرید.

 

victor.mgendi@un.org

pic1
pic1

حوزه های کاری