امضای یادداشت تفاهم همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و دانشگاه شهید بهشتی

 

23 اسفند ماه 1397 (برنامه اسکان بشر ملل متحد) – یادداشت تفاهم همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 22 اسفند ماه 1397 به امضا رسید.

 

 

موضوع این تفاهم‌نامه تدوین چارچوبی برای همکاری بین این دو دستگاه در زمینه تاب‌آوری، توسعه پایدار، برنامه‌ریزی شهری، منظر و مسکن است.

 

 

 

 

هدف این همکاری پژوهش‌های فنی، ظرفیت‌سازی و آموزش در زمینه‌های زیر است:

طراحی معماری

برنامه‌ریزی شهری و منظر

بهسازی مسکن و سکونتگاه‌های نا به سامان

حقوق شهری

زمین و حاکمیت

کاهش خطرپذیری

و موارد دیگری همچون محیط زیست، تغییرات اقلیمی، زنان، جوانان و غیره.

 

***

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری