CONSULTANT VACANCY ANNOUNCEMENT-Three Positions

Job Title: City Consultant (Slum Upgrading Tool Testing)

Organization: UN-Habitat Tehran Office

Deadline: 4 January 2019

Download the TOR 

 

برنامه اسکان بشر (هبیتات) در ایران به سه کارشناس با سابقه در زمینه معماری، شهرسازی، طراحی شهری و یا برنامه¬ریزی شهری آشنا با مسائل حقوقی در حوزه شهری و مسلط به زبان انگلیسی در سه شهر سنندج، کرمانشاه و تبریز (هر شهر یک کارشناس) برای دو ماه کاری در اجرای طرحی مطالعاتی و کوچک مقیاس در چارچوب همکاری با شهرداری های قید شده، نیاز دارد. هر کارشناس باید ترجیحا از شهر مربوطه باشد و با مسائل شهری خود آشنایی کامل داشته باشد. جزییات کامل شرح وظایف را در لینک زیرمشاهده فرمایید. تاریخ اتمام ارسال درخواست ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ است.

 

برای دانلود جزییات کامل شرح وظایف را در لینک زیرمشاهده فرمایید اینجا کلیک کنید. 

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری