برگزاری نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌ ملی شهری و شهرهای هوشمند” در دانشگاه هنر

نشست علمی – تخصصی رویکردهای نوین شهری با موضوع “سیاست‌
ملی شهری و شهرهای هوشمند” در روز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه در دانشکده
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر با حضور آقای رمی سیچپینگ، رئیس واحد برنامه ریزی
منطقه‌ای و کلان‌شهری دفتر مرکزی برنامه اسکان بشر ملل متحد در کنیا و آقای کیبونگ
لی، مشاور فنی ارشد واحد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و کلان‌شهری دفتر مرکزی برنامه
اسکان بشر ملل متحد در کنیا برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه، آقای دکتر منوچهر معظمی، مدیر گروه
شهرسازی دانشگاه هنر، ضمن خوش آمدگویی، خاطر نشان کرد که بهره‌مندی از ظرفیت
دانشگاه‌ها در برگزاری رویدادهایی نظیر این نشست علمی – تخصصی بسیار حائز اهمیت
است. سپس آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران از
همکاری با د انشگاه هنر جهت برگزاری این نشست در دانشگاه هنر ابراز خرسندی نمود. پس
از آن دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در سطح جهانی و حوزه‌های فعالیت‌های این
دفتر در ایران را توضیح داد. در انتها، آقای مقدم به توضیح مختصر در مورد پروژه “سیاست
ملی شهری” ایران به عنوان یکی از سه پایلوت جهانی پرداخت.  

آقای رمی سیچپینگ پس از معرفی ساختار سازمان ملل متحد و
جایگاه هبیتات در این سازمان، آرمان‌های توسعه پایدار را به عنوان یکی از اسناد
بالا دستی برنامه اسکان بشر ملل متحد معرفی نمود. سخنرانی آقای سیچپینگ با توضیح
کاربرد “سیاست ملی شهری” در یرداختن به چالش‌های ناشی از شهری شدن جمعیت
جهانی ادامه یافت.

آقای کیبونگ لی مفهوم شهر هوشمند را تبیین نموده و با اشاره به نمونه‌های موفق متعدد در سایر کشورها، به جایگاه استراتژی شهر هوشمند در سیاست ملی شهری پرداخت. این نشست با جلسه پرسش و پاسخ و جمع بندی صحبت‌های حاضرین پایان یافت. با برگزاری این نشست، ماموریت سه روزه کارشناسان دفتر مرکزی هبیتات در تهران خاتمه یافت.

***

pic1
pic1

حوزه های کاری