امضای یادداشت تفاهم بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تهران، 13 آذر ماه 1397 (برنامه اسکان بشر ملل متحد) – برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران یادداشت تفاهمی برای بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها امضا کردند.

هدف پروژه موضوع این یادداشت تفاهم که اعتبار آن توسط دولت ژاپن تامین شده است، ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و بیمارستان‌های ایران در برابر زلزله و سایر مخاطرات طبیعی، تدوین مبانی تحلیلی و حصول توافقی جمعی برای سرمایه‌گذاری دراز مدت در زمینه کاهش خطرات در بخش سلامت است. این همکاری پنج دستاورد مشخص خواهد داشت:

۱. ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های سلامت (بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) در برابر زلزله و سایر مخاطرات طبیعی.

۲. تدوین دستورالعمل‌های طراحی مراکز درمانی برای استمرار عملکرد اجزای ساختاری و غیر ساختاری این مراکز بر اساس استانداردهای به‌روز بین المللی.

۳.مقاوم‌سازی و احیای چند بیمارستان نمونه از دیدگاه اجزای غیر سازه‌ای.

۴.ارتقای ظرفیت کارشناسان بخش سلامت برای طراحی ساختمان‌ها و مدیریت بهره‌برداری از مراکز درمانی.

۵. طراحی پروژه سرمایه‌گذاری کاهش آسیب پذیری دراز مدت برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

جناب آقای محسن اسدی لاری، مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت، از دولت ژاپن برای کمک مالی و از برنامه اسکان بشر ملل متحد برای کمک‌های فنی قدردانی کردند.

جناب آقای موسوی، مدیر کل امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه تأکید کرد که این وزارت از تلاش های برنامه اسکان بشر ملل متحد در این زمینه حمایت می کندو او همچنین از دولت ژاپن برای حمایت مالی از این پروژه قدردانی کرد.

جناب آقای امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، بر همکاری متقابل برای ارزیابی آسیب‌پذیری و خطرپذیری زیرساخت‌های سلامت تاکید کرد که که منجر به تدوین دستورالعمل‌های طراحی مراکز درمانی می‌شود.

جناب آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران، مراتب سپاس خود را از حمایت مالی دولت ژاپن و حضور ایشان در این جلسه که نشانه علاقه دولت ژاپن برای کاهش خطر سوانح است اعلام کرد. او توضیح داد که پس از زمین‌لرزه ویرانگر کرمانشاه در سال 1396، برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران این پروژه را برای کاهش خطرات لرزه‌ای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در ایران به سفارت ژاپن پیشنهاد کرد. وی افزود که برنامه اسکان بشر ملل متحد قصد دارد نتایج این پروژه را از طریق پیشنهاد راهنماها و تغییراتی در مقررات ساختمانی به دیگر ساختمان‌های عمومی و شریان‌های حیاتی تعمیم دهد.

جناب آقای ترو مرییکاوا، دبیر کل سفارت ژاپن در ایران، به برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای امضای یادداشت تفاهم برای طرح ” ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و بیمارستان‌های ایران در برابر زلزله و سایر مخاطرات طبیعی ” تبریک گفت.  او همچنین به خلاصه‌ای از تجارب و تخصص دولت ژاپن اشاره و تمایل دولت ژاپن را برای انجام چنین پروژه‌هایی در کشورهای دیگر که در معرض زلزله هستند اعلام کرد.

این یادداشت تفاهم توسط آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران و آقای امیر ساکی، مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت در حوزه قائم مقام وزیر در امور بین‎الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

pic1
pic1

حوزه های کاری