اولین نشست از سلسه نشست‌های سخنرانی‌های شهری با موضوع “مشارکت در عمل” برگزار شد

اولین نشست از سلسه نشست‌های سخنرانی‌های شهری با موضوع “مشارکت در عمل” در روز یکشنبه 27 آبان ماه سال 1397 در محل خانه گفتمان (خانه وارطان) با همکاری برنامه اسکان بشر ملل متحد و خانه گفتمان شهر (زیر مجموعه شرکت بازآفرینی شهری) برگزار شد.

این نشست با پخش ویدئو سخنرانی آقای نابیل حمدی، استاد دانشگاه آکسفورد بروکس آغاز و با گفتگو اعضای پنل پیرامون موضوع “مشارکت در عمل” ادامه یافت.

آقای سیامک مقدم، نماینده دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران ضمن خوش‌آمدگوئی و معرفی ویدئوهای سخنرانی‌های شهری (Urban Lectures) برنامه اسکان بشر ملل متحد در سطح جهانی و نقش سازنده هبیتات در تهیه اسناد بالا دستی از جمله دستور کار جدید شهری گفت: ”هدف ما از برگزاری این نشست‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این است که بتوانیم در محیطی دوستانه و سالم گفتمان برقرار کنیم و خروجی این گفتمان استنتاج نکاتی است که مورد توجه افراد قرار گرفته و به‌تدریج پس از جمع‌آوری، این نکات را به مسئولین شهری که متولی برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران هستند منتقل کنیم، ما سعی خواهیم کرد که بحث‌ها و گفتگوها را جذاب‌تر کنیم تا از مشارکت و حضور بیشتر افراد بهره ببریم.”

آقای حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به سه پیش زمینه برای تحقق مشارکت اشاره نمود. اول، وجود نهادهای بی طرف که حق اعتراض را به رسمیت بشناسند؛ دوم، وجود اعتماد اجتماعی؛ سوم، اهمیت نتایج ملموس و اهداف قابل دسترس.

خانم ساحل زارعی، رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه و توانمندسازی ژیار در استان کردستان پس از معرفی اجمالی این سازمان از اهمیت نوع رویکرد در مشارکت برای ایجاد یک تغییر مثبت سخن گفت و خاطر نشان کرد: “در بحث مشارکت باید واقع بین باشیم.”

آقای محمد کریم آسایش، فعال حقوق شهروندی و عضو کمپین ملی شهری ایران به معرفی برخی از نمونه‌های عملی مشارکت در اسلام‌آباد، اکباتان و غیره پرداخت. در ادامه، این نشست با جلسه پرسش و پاسخ و جمع بندی صحبت‌های حاضرین پایان یافت. در این میان به نکاتی مانند فقدان سخت‌افزار و منابع لازم برای مشارکت، اهمیت مستند سازی پروژه‌های مشارکتی موجود و برخی چالش‌های اجرایی نظیر جلب اعتماد مردم محلی، دستیابی به هدف و چشم‌انداز مشترک و تناقض در رویه‌های قانونی اشاره شد.

pic1
pic1

حوزه های کاری