بازدید هیئتی از مدیران کشور افغانستان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

یک روز پیش از آغاز کارگاه آموزشی “تاب‌آوری شهری و توسعه پایدار” برای تصمیم‌گیران شهری که مشترکا توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد و دبیرخانه دائمی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) برگزار خواهد شد، هیئتی از مدیران افغانستان که جهت شرکت در این کارگاه به تهران سفر کرده است، در تاریخ 19 آبان ماه 1397 از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازدید کردند.

بعد از ظهر این روز آقای سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد، آقای دکتر محمت امین آکدوغان، کارشناس ارشد سکونتگاه‌های انسانی و مشاور فنی و خانم گلنوش مظفری، کارشناس آموزش و کاهش خطرات سوانح پس از استقبال از آقای محمد قاسم حیدری، معاون وزارت سیاست‌گذاری، هماهنگی و برنامه‌ریزی و هیئت همراه ایشان با جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت‌های مربوطه ملاقلات کردند. در این کارگاه، جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده به معرفی فعالیت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پرداختند و سپس راه‌های همکاری‌های دوجانبه بین طرفین مورد گفتگو قرار گرفت. هیئت مدیران افغانستان سپس در ادامه به بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پرداختند. 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری