جایزه برترین عملکردها برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه نوامبر

در نسخه ماه نوامبر ۲۰۱۸، جایزه برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به بررسی اپلیکیشن کاپو (KAPPO) می پردازد. این پایگاه در شیلی راه اندازی شده و به گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهرها و رفت و آمد امن برای شهروندان کمک می کند. طبق مطالعات انجام شده تمریناتی که در هنگام دوچرخه‌سواری به طور منظم انجام می دهید، سلامت قلبی عروقی، روانی و سیستم ایمنی را بهبود  می بخشند. دوچرخه‌سواری منجر به کاهش بیماری (کاهش 50 درصدی گریز از کار)، نگرش بهتر (بهبود محیط کار و تقویت ارتباطات در کار گروهی) و کمک به افزایش انرژی در طول روز (بهبود 30 درصدی بهره وری) می شود. بنابراین، ایجاد تغییر در سبک رفت و آمد برای افزایش رفاه و عملی شدن شیوه زندگی امروزه ما بسیار مهم است. همچنین، این پایگاه برای دولت‌ها اطلاعات و نتایج تجزیه و تحلیل جهت پیش بینی فراهم می کند که به نوبه خود در برنامه‌ریزی بهتر و افزایش بازدهی در سرمایه گذاری‌ها به منظور توسعه زیرساخت شهری نقش دارد.

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

https://spark.adobe.com/page/JDePfc5W8WKIv/
pic1
pic1

حوزه های کاری