تجدیدعهد برای منزلت مردم ملل متحد

تهران 2 آبان 1397 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز ملل متحد24اکتبر2018 برابر با 2 آبان ماه جاری گفت اجازه دهید در روز ملل متحد، تجدید عهد نماییم تا به عنوان مللی متحد، بر منزلت هر فرد و همگان صحه بگذاریم.

 متن کامل پیام آنتونیوگوترش به شرح زیر است:

 روز ملل متحد، یادآور زادروز منشور تاسیس سازمان ما است،  سندی برجسته دربردارنده‌ امیدها، رویاها و آرزوهای “ما مردمان”.

روزانه، زنان و مردان ملل متحد برای  معنا دادن عملی به آن منشور، مشغول فعالیت اند. 

با وجود موانع و مشکلات، ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.

فقر مطلق در حال کاهش است اما نابرابری فزاینده‌ای را شاهد هستیم.

تسلیم نخواهیم شد؛ زیرا می‌دانیم از راه کاهش نابرابری، به امید و فرصت و صلح در سراسر جهان خواهیم افزود.

تغییرات اقلیمی سریع‌تر از اقدامات ما در برابر آن به پیش می‌رود، اما تسلیم نخواهیم شد؛ زیرا می‌دانیم اقدام برای اقلیم، تنها راه موجود است.

حقوق بشر در مکان های  بسیاری نقض می‌شود. اما تسلیم نخواهیم شد؛ زیرا می‌دانیم احترام به حقوق بشر و منزلت  انسان، نخستین شرط برای صلح است.

تعداد درگیری ها در حال افزایش است و مردم دچار رنج و عذابند. اما تسلیم نخواهیم شد؛ زیرا می‌دانیم هر مرد، زن و کودک، سزاوار زندگی سرشار از صلح و آرامش است.

اجازه دهید در روز ملل متحد، تعهد خود را تکرار کنیم.

تا اعتماد درهم شکسته را بازیابیم.

تا به سیاره‌ خود، التیام ببخشیم.

تا هیچ‌کس نادیده انگاشته نشود.تا به عنوان مللی متحد، بر منزلت هر فرد و همگان صحه بگذاریم.

***

pic1
pic1

حوزه های کاری