ابوظبی و برنامه اسکان بشر ملل متحد برای میزبانی دهمین مجمع جهانی شهری در سال 2020 توافقنامه امضا کردند

دبیرخانه شورای اجرایی وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی (MOFAIC) امارات متحده عربی و دفتر برنامه ریزی شهری و شهرداری ابوظبی و برنامه اسکان بشر ملل متحد برای میزبانی دهمین مجمع جهانی شهری (WUF10) در سال 2020 توافقنامه‌ای امضا کردند. این برنامه برای اولین بار در منطقه عرب برنامه ریزی شده و فرصتی منحصر به فرد برای تبادل تجارب و ارائه راه حل‌های خلاقانه فراهم خواهد نمود.

دهمین مجمع جهانی شهری با همکاری مشترک برنامه اسکان بشر ملل متحد، دفتر برنامه ریزی شهری و شهرداری ابوظبی ،اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی، مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی و دبیرخانه شورای اجرایی وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی در شهر ابوظبی کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

مجمع جهانی شهری (WUF) که در سال 2001 توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد پایه گذاری شده است، یک گردهمایی بی همتا برای مباحث شهری است.  این مجمع تأثیر رشد سریع پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن بر سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جوامع و شهرها را مورد بررسی قرار می دهد.  برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار شهری است که در جهت فراگیری و شکوفایی آینده شهری تلاش می کند.

دهمین مجمع جهانی شهری منجر به مشارکت و اقدامات جدید برای مواجه شدن با چالش‌های مناطق شهری خواهد شد. در طی این کنفرانس پنج روزه، موضوعات کلیدی شامل سرمایه انسانی، مدیریت منابع، آموزش و پرورش و فرهنگ، رفت و آمد، داده‌ها و موضوعات دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این مجمع در اجرای دستور کار جدید شهری که در سال 2016 در اجلاس ھبیتات 3 در اکوادر به تصویب رسید، نقش کلیدی دارد. دستور کار جدید شهری سندی اقدام-محور است که استانداردهای جهانی دستیابی به توسعه شهری پایدار، بازاندیشی در نحوه ساخت­‌وساز، مدیریت و زندگی در شهرها را از طریق همکاری با همکاران متعهد، ذینفعان مربوطه، و بازیگران شهری در همه سطوح دولتی و خصوصی تدوین می‌کند.

ابوظبی از دستور کار جدید شهری حمایت می کند؛ زیرا که آن را برای ایجاد امارت متحده عربی پایدار ایده‌آل می‌داند. دستور کار جدید شهری درحالی هویت فیزیکی و فرهنگی ابوظبی را حفظ و غنی‌سازی می کند، کیفیت زندگی را برای همه ساکنان بهبود می بخشد. چشم انداز توسعه شهری ابوظبی شامل چهار محور اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست است.

این مجمع حدود 20،000 نماینده از بیش از 150 کشور جهان را گردهم می آورد و فرصتی برای تقویت روابط و تعامل فراهم می کند. همچنین، امکان پذیری گنجاندن شیوه‌ها و عملکردهای پایدار و موقعیت محور را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان می دهد.

***

pic1
pic1

حوزه های کاری