جایزه برترین عملکردها برنامه اسکان بشر ملل متحد: نسخه ماه اکتبر

 

در نسخه ماه اکتبر ۲۰۱۸، جایزه برترین عملکردهای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد، شهر پاک و اقتصاد سبز که شامل جمع‌آوری پسماند اجتماع محور برای بازیافت و تولید محصولات با کیفیت سازگار با محیط زیست است را ارائه می کند. این پروژه توسط شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی بنا شده و تقاضای پلاستیک‌های زباله را افزایش می دهد که به نوبه خود در پاک‌سازی محیط زیست، اشتغال‌زایی و بهبود منظر شهرهای ساحلی نقش دارد.

این پروژه از کشور کنیا برنده جایزه بخش انفرادی برای کمک به اقتصاد شهری و امور مالی شهرداری است.

سام نارویا شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی را با هدف ارائه سیستم جمع‌آوری پسماند اجتماع محور، اتخاذ تدارکات و پشتیبانی از جمع آوری زباله و تولید محصولات با کیفیت سازگار با محیط زیست تاسیس کرد. 

ضایعات پلاستیکی جمع آوری شده از سواحل و شهرها را با شن و ماسه و مواد دیگر برای ساخت سنگ فرش‌های پیاده‌رو، تیرک مهار، نشانه‌های جاده‌ای و فنس‌های با کیفیت و ماندگارتری ترکیب می کنند. شرکت بازآفرینی خدمات زیست محیطی به نوبه خود تقاضای پسماندهای پلاستیکی را افزایش داده است که منجر به محیط پاک‌تر، اشتغال‌زایی و زیباسازی منظر خیابان‌ها و پیاده‌روها درشهر ساحلی مالیندی شده است.

اثرات پروژه شهر پاک و اقتصاد سبز

  • در حال حاضر پسماندهای پلاستیکی شهر و ساحل در مالیندی مصرف کاربردی دارند. پسماندها به محصولاتی تبدیل می شوند که در شهر استفاده می شوند و به عموم مردم فروخته می شوند.
  • حجم پسماندهای پلاستیکی در شهر کاهش یافته است. هر هفته، از 12 تن پسماند تولید شده در شهر، حدود 4 تن برای بازیافت جدا می شود.
  • برای افراد کم درآمد و زنان که هیچ منبع درآمدی ندارند اشتغال‌زایی کرده است.
  • در مدارس ابتدایی ارزش و اهمیت بازیافت آموزش داده شد و همچنین تورهایی به کارخانه‌ها برگزار شد که تاثیرات مثبتی را در رفتار مدیریت پسماند داشته است.

برای خواندن جزئیات جایزه برترین عملکردها برای بهبود محیط زندگی برنامه اسکان بشر ملل متحد به لینک زیر مراجعه کنید.

https://spark.adobe.com/page/IkO2zhCEhsP1q/

pic1
pic1

حوزه های کاری