پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی کاهش بلایا

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی کاهش بلایا،13اکتبر 2017 برابر با 21 مهر ماه جاری گفت جمع آوریِ اطلاعات و داده ها در مورد بلایا برای جلوگیری از بحران ها دارای اهمیتی حیاتی است .

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

امسال مراسم روز بین المللی کاهشِ بلایا تنها مدت زمان اندکی پس از وقوع زمین لرزه و سونامیِ ویرانگر در اندونزی برگزار می شود و یک بار دیگر ضرورت تاب آوری و آگاهی از خطرات را نشان داد.

بلایا هزینه انسانیِ گزافی را تحمیل می کنند.

هر ساله میلیون ها نفر بی خانمان می شوند و خانه و کارشان را به دلیل زمین لرزه ها و وقایع آب و هواییِ شدید از دست می دهند.

با این وجود، بر اساس گزارشی تازه که توسط اداره سازمان ملل متحد برای کاهش خطرِ بلایا تهیه گردیده، همه کشورها به شکلی نظام مند خسارت های اقتصادیِ ناشی از بلایای بزرگ را گزارش نمی کنند.

امسال، هدفِ روزِ بین المللی کاهش بلایا توجه ویژه به لزوم بهبودِ جمع آوریِ اطلاعات و داده ها در مورد بلایا شامل حسابرسیِ جامع در مورد خسارات اقتصادی توسط کشورهای عضو است .

این امر برای جلوگیری از بحران ها دارای اهمیتی حیاتی است .

برای مثال، فهم بهتری از خسارات اقتصادیِ ناشی از وقایعِ آب و هواییِ شدید، می تواند به انجام اقدامات عظیم تری در خصوص تغییرات اقلیمی و افزایش امیدها ودر زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کند.

همچنین محاسبه خسارات اقتصادی می تواند حکومت ها را در دستیابی به اهداف چارچوبِ سندای (Sendai) برای کاهش خطر بلایا ترغیب کند که همانا به دنبال کاهش اساسی در خسارات ناشی از بلایا تا سال 2030 است.

کاستن از خسارات اقتصادیِ ناشی از بلایا این توان را دارد که زندگی افراد را تغییر دهد و کمک بزرگی به نابودی فقر نماید.

اکنون که روز بین المللی کاهش بلایا را گرامی می داریم، اجازه دهید یک بار دیگر بر تعهدمان در انجام این کوشش حیاتی تاکید نماییم.

pic1
pic1

حوزه های کاری