اقتصاد شهری غیررسمی – آلیسون براون

 

سخنرانی دوم فصل پنجم سخنرانی‌های شهری، توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد منتشر شد.

این سخنرانی چگونگی تغییر بی ثباتی معیشت شهری ناشی از اقتصاد غیر رسمی را به کمک رویکردهای نوین و مبتنی بر حقوق به سیاست‌های شهری که در فراگیری اقتصادی و اجتماعی و بازیابی شهرهایی که با بحران مواجه شده‌اند تاثیرگذارند را بررسی می کند.

امروزه اقتصاد غیر رسمی نیروی حیاتی بسیاری از شهرها است. اقتصاد غیر رسمی برای کارگران شهری اشتغال‌زایی می کند، به ساکنین شهری خدمات متنوعی ارائه می دهد و نقش بسزایی در اقتصاد شهری دارد.

با این حال، تنوع باعث می شود که اقتصاد غیر رسمی در فرایندهای سیاست‌های شهری مرسوم غیرقابل تشخیص باشد. بسیاری از کارگران غیر رسمی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند.  کار بی ثبات و خطرناک، سوء استفاده، آزار و اذیت و اخراج  تهدیدی روزانه برای این افراد است. شناخت توانایی‌ها و همبستگی این افراد در برنامه ریزی شهری، ارتقاء سکونتگاه‌های غیر رسمی و بازیابی از خشونت‌های شهری، بلایای طبیعی و سایر بحران‌ها نقش کلیدی در فراگیری اجتماعی کارگران غیر رسمی و توسعه اقتصاد محلی و ایجاد تاب‌آوری در شهرهای قرن 21 دارد. این سخنرانی به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد غیر رسمی می پردازد.

این ویدیو بخشی از سخنرانی‌های شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد است، که شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های 15 دقیقه ای در مورد موضوعات مربوط به شهرنشینی پایدار توسط کارشناسان، همکاران  و کارکنان برنامه اسکان بشر ملل متحد است.

برای مشاهده ویدئو اینجا کلیک کنید. 

بسته‌های کامل تمام فصل‌های سخنرانی از طریق لینک قابل دسترسی هستند:

 

    https://unhabitat.org/urbanlectures

***

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری