فراخوان انتخاب مشاور

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در ایران در چارچوب همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد انجام مطالعات مشاوره و خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه‏‌ای تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور را مطابق با مفاد مندرج در شرح اسناد مناقصه از طریق فراخوان عمومی به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

مهندسان مشاور علاقه‏مند می‏توانند برای اطلاع از مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه، که توسط برنامه عمران ملل متحد (UNDP) منتشر شده است به وبگاه دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران یا لینک‌های زیر مراجعه نمایند:

برای دانلود فراخوان اینجا کلیک کنید. 

برای دانلود شرح فراخوان اینجا کلیک کنید. 

 

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=50466

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری