فصل پنجم سخنرانی‌های شهری جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد آغاز شد

فصل پنجم سخنرانی‌های شهری جهانی برنامه اسکان بشر ملل متحد آغاز شده است که در راستای آن هر هفته یک سخنرانی ایراد می شود. هر بسته سخنرانی شامل پیشینۀ سخنران، خلاصه سخنرانی و منابع تکمیلی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات است. این همکاری مشترک برنامه اسکان بشر ملل متحد و دانشگاه‌های برتر درسطح جهان شامل موضوعات جنسیت، جا به جایی، اقتصاد غیر رسمی، زاغه‌گردی و برنامه‌ریزی مشارکتی است.

برای مشاهده چهار فصل اول سخنرانی‌های شهری به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

https://unhabitat.org/urban-knowledge/urban-lectures/

https://www.youtube.com/user/unhabitatglobal

 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری