راه‌اندازی پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری

پایگاه داده‌ه­ای جهانی شهرداری (Global Municipal Database) که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد راه اندازی شده،  شامل نماگر­های استاندارد برای بودجه شهرداری­‌ها و همچنین اطلاعاتی درباره هزینه، درآمد و بدهی سرانه در شهرهای جهان است.  پایگاه داده‌ه­ای جهانی شهرداری اولین پایگاهی است که در آن داده‌های بودجه سرانه در سطح محلی در بیش از یکصد شهر جهان با تمرکز بر داده‌های مالی در سطح شهرداری ارائه می شود.

این داد‌‌ه‌ها بر اساس وظایف اصلی شهرداری‌­ها و مجموعه‌ای ازمسئولیت­‌های­ بودجه­‌ریزی با همکاری پژوهشگران هر شهر و کارکنان فنی شهرداری­‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای هر دولت شناسایی شده است.  گزیده‌ای از اطلاعات شهرها و نام و نشانی پژوهشگران شهری از پروژه اطلس گسترش شهرها (The Atlas of Urban Expansion) گرفته شده که حاوی داده‌­های مربوط به نقشه فضایی شهرها است، اما داده­ای در امور مالی شهرداری­­‌ها ندارد.  اطلس گسترش شهری توسط دانشگاه نیو­یورک با حمایت موسسه لینکلن از سیاست­‌های زمین و برنامه اسکان بشر ملل متحد با هدف گسترش داده‌ها و همکاری با دست‌اندرکاران از جمله اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی از طریق دفتر­های منطقه­‌ای برنامه اسکان بشر در بارسلون و شعبات منطقه‌ای آن ایجاد شده است.  داده‌های این اطلس در اختیار دانش پژوهان و اتاق‌های فکر جهانی نیزقرارمی گیرد.

داده‌های جمع آوری شده از شهرداری‌ها و کلان شهر­ها مبنای دسته بندی سیاست‌­ها و ایجاد ابزاری برای افزایش آگاهی گردانندگان شهر ازمنابع مالی شهرداری قرار خواهد گرفت وبه ایشان کمک خواهد کرد تا با شهروندان، دولت مرکزی، خیرین و بخش خصوصی وارد گفتگویی سازنده شوند.

از جمله  کاربردهای بالقوه داده‌­های گردآوری شده، پایش پیشرفت کار توسط شهرداری و مقایسه آن با نظر دست اندرکاران و پژوهشگران است. ارتباط داده­‌های پایگاه داده های جهانی شهرداری دربارۀ منابع مالی محلی با اطلاعات جغرافیایی و فضایی در اطلس گسترش شهرها، به واسطه شهرهایی که در هردو پایگاه مشترک هستند، ممکن می­شود.  مهمتر این که، پژوهشگران دانشگاهی ونهادهای بین المللی توسعه می­توانند با استفاده از پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری  برای مسایل مربوط به روند سیاست گذاری استفاده کنند.   تقویت تاٌمین مالی یکی از مولفه‌های دستور کار جدید شهری و آرمان یازدهم توسعه پایداراست که  طرح و پایش اجرای آن می تواند بر اساس پایگاه داده­های جهانی شهرداری انجام شود.

اطلاعات بیشتر در مورد پایگاه داده‌ای جهانی شهرداری در لینک زیر موجود است:

http://globalmunicipaldatabase.unhabitat.org/

 

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری