هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حضور دفتر هبیتات تهران افتتاح شد

 

مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر مظاهریان، معاون محترم مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی، جناب آقای میرزایی، معاون محترم شهردار تهران و دبیر علمی همایش و جناب آقای سیامک مقدم، ریاست محترم دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران برگزار شد.

 

 

 

آقای سیامک مقدم با قرائت فرازهایی از بیانیه روز جهانی اسکان بشر سال 2018 با موضوع «مدیریت پسماند جامد شهری» بر اهمیت سه حرف R یعنی سه عامل کاهش (Reduce) ، استفاده دوباره (Reuse) و بازیافت (Recycle) پسماند جامد در شهرهای ایران تأکید نمود.

برای مطالعه متن کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید. 

 

pic1
pic1

حوزه های کاری