پایگاه تاب‌آوری شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد

 

برای افزایش آگاهی در مورد اقدام برای تاب‌آوری شهری، آخرین خبرها و معرفی برترین عملکردها از سراسر جهان و نوآوری در تاب‌آوری شهری که به شکوفایی شهرها کمک می کند و همچنین اشتراک‌گذاری مقالات، ایده‌ها  و ویدئوهای خود به پایگاه تاب‌آوری شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد بپیوندید.

http://urbanresiliencehub.org/

 

***

pic1
pic1

حوزه های کاری